Articles

Sona Stastna

Navn:  Sona Stastna sona-stastna
Alder: 35 år
Nasjonalitet:  Tsjekkia

Utdannelse/jobberfaring:
Charles University i Praha, studert humaniora og psykologi.

Arbeid:
TV-produksjon, reklame, ernæringsfysiologi.

Hvorfor ble du bistandsarbeider?
Jeg manglet utfordringer og nye erfaringer. Jeg trengte en forandring i livet og hadde bruk for å føle at jeg gjorde noe nyttig. Det har også vært et av mine mål, helt fra tenårene, å arbeide på et humanitært prosjekt.

Hvilke prosjekt jobbet du ved: 
Teacher Training College TTC i Chimoio i Mosambik.

Hva har du oppnådd, både selv og for prosjektet:  
Jeg fikk nye erfaringer, fikk bevist for meg selv at jeg kunne gjøre dette. Jeg fikk muligheten for å ta en ny retning i livet som var meningsfull for meg og ble mer entusiastisk igjen over livet og de muligheter det gir.
Til prosjektet bidro vi med nye undervisningsmetoder og var med på å forbedre de faktiske forholdene. Og ikke minst bidro vi til bæredyktighet ved å gi kunnskapene videre til de andre på prosjektet. Personlig mener jeg at hva som kommer ut av vår tid på prosjektene er forskjellig fra person til person alt etter hvem vi er. Noen ganger er resultatet ikke synlig med det samme eller rent teknisk. Men når det lykkes oss å oppmuntre og inspirere til nye og annerledes måter å tenke på, til nye drømmer, til ”øyenåpnere”, er det et flott resultat også, synes jeg.