Articles

Marco Silva

Navn:  Marco Silvamarco-silva
Alder:  32 år
Najonalitet: Portugiser

Utdannelse/jobberfaring: 
Etter videregående skole, arbeidet jeg som freelancer inntil jeg startet på DRH Norway.

Hvorfor ble du bistandsarbeider?  
Spørsmålet om en bedre verden med sosial rettferdighet, menneskerettigheter og de samme muligheter for alle, fikk meg til å tenke over mine handlinger overfor andre mennesker, spesielt mennesker i vanskeligheter og nød. Jeg så i øynene at mine egne ferdigheter og evner ikke var nok til at jeg kunne gjøre en forskjell alene, men at hvis jeg sluttet meg til en bevegelse som arbeider organisert, ville det komme mer ut av en humanitær handling fra min side.
Så da jeg fant ut at det på DRH-Norway var mulighet for å skaffe midler og studere for senere å ta del i et utviklingsprosjekt i et utviklingsland, så bestemte jeg meg for å reise dit og møte andre fra forskjellige andre land og med forskjellige bakgrunner og for å reise og lære sammen.

Hvilket prosjekt arbeidet du på?
Jeg arbeidet i ADPP Escola de Professores do Futoro, en lærerskole i Mozambique.

Hva har du oppnådd, både selv og for prosjektet?   
Læringsmuligheten og reise-erfaringen var unik.  Mosambik utvidet min horisont og innsikt virkelig mye. Jeg har aldri før hatt mulighet for å fortelle så mye som etter jeg var i Mosambik, og folk har virkelig lyttet til mine historier fra Afrika.
Med hensyn til min deltagelse i prosjektet, gav det lærerskolestudentene mulighet for å møte noen fra en annen del av verden. Det gav mulighet for å utveksle erfaringer, leve sammen og lære noe av meg eller sammen med meg. Når vi diskuterte forskjellige emner, ble min mening tatt i betraktning og studentene og lærerne fulgte en del av mine forslag.
Arbeidet mitt gjorde også en forskjell i forhold til vedlikehold av motorsykler og biler,  organisering av bibliotekets database og også med viktig opplæring i ernæring.
Men min hovedoppgave var å bidra til å bedre kvaliteten av utdannelsen og undervisningmetodene og å hjelpe studentene å få mest mulig informasjon fra biblioteket.