mennesker og miljø

 

 

Norge Gir handler om folk,
framtid og miljø.

Tenk globalt, ager lokalt

Produksjonen av nye tekstiler har stor innvirkning på miljøet. Ved å gi tekstiler et nytt liv sparer vi CO2-utslipp og unngår mer avfall og forurensning. Når vi bruker klærne igjen, sparer vi naturressurser, energi, vann, kjemikalier og CO2. Det hjelper miljøet og menneskene samtidig.

I tillegg til å spare CO2-utslipp og gi klær et nytt liv, handler Norge Gir om samarbeid, respekt for lokalbefolkningen og vår felles framtid. Den støtter Humana People to People’s utviklingsprosjekter i Afrika, India og Latin-Amerika gjennom å donere stipend til frivillige som skal arbeide på disse prosjektene.