Ofte stilte spørsmål

1) Hva kan du gi til Norge Gir?

Det er viktig at klærne er hele, rene og tørre. Skitne og hullete klær kan ikke selges videre siden det ikke finnes noe system for å vaske og reparere klærne før de sorteres ut til bruktmarkedet.

Våte klær må aldri leveres til gjenbruk da disse mugner i posene og potensielt også ødelegger andre klær.

2) Hvor ofte tømmer vi Innsamlingsboksen?

Normalt tømmer vi innsamlingsboksen hver uke – men avhengig av årstid og behov.

3) Hva gjør Norge Gir med pengene vi får når klærne selges?

Når alle utgifter for henting av klærne er betalt, f.eks. lønn, varebiler, diesel, veiavgifter og forsikringer m.m. går overskuddet til utdanning av bistandsarbeidere til prosjekter i Sørlige Afrika og India.

4) Hvem har gitt tillatelse til å plassere Innsamlingsboksen?

Normalt er det grunneier og/eller leier, f.eks. butikksjefen der innsamlingsboksen er plassert som gir tillatelse. Det kan også være kommunen når den plasseres på kommunal grunn.  

5) Har Norge Gir noen bruktbutikker i nærheten?

Nei, Norge Gir har ingen butikker.

6) Hvem er lederen av Norge Gir?

Driftleder i Norge Gir Klesinnsamling er Jan Bjørke, virksomheten har adresse på Eidsvollsvegen 436, 2120 Eidsvoll.

8) Hva skjer med de donerte klærne?

Klærne pakkes usortert inn i lagercontainere / trailere. Avfall fjernes før pakking og avleveres til nærmeste gjenbrukstasjon. Trailerne eksporteres til oppkjøpere i Europa. Der sorteres klærne i mange forskjellige kategorier, etter kvalitet, type og årstid. Langt det meste selges i bruktbutikker i Europa. Tropical Mix til eksport til land i Sør, er sortert og avfall fjernet.