Finn en Tøjcontainer

Norge Gir er en liten og effektiv klesinnsamling med 730 containere i hele Sør-Norge, fra Otta i Gudbrandsdalen til nord for Bergen. Her kan du søke og finne en container tett på ditt bosted

Hva kan du gi til Norge Gir?

Det er viktig at klærne er hele, rene og tørre. Skitne og hullete klær kan ikke selges videre siden det ikke finnes noe system for å vaske og reparere klærne før de sorteres ut til bruktmarkedet.

Våte klær må aldri leveres til gjenbruk da disse mugner i posene og potensielt også ødelegger andre klær.

Hvis Norge Gir Tekstiltårn er full?

Ring oss på vakttelefon 904 10 213 så vi får vite at beholderen er full. Vi kjører etter en sesongmessig variabel frekvens, men noen ganger kan innleveringen variere og da blir beholderen full utenom oppsatt tømmefrekvens.

Vent med levering til beholderen er tømt. Ikke sett tøyet utenfor tekstiltårnet, da kan det bli vått eller stjålet. Men ring gjerne !

I  2021 samlet vi inn 1,3 millioner kg.  donerte klær.

Dette tilsvarer omtrent:

kg drivhusgasser

kubikkmeter vann

kg mikroplast