Om Norge Gir

Norge Gir er en liten og effektivt klesinnsamling med 730 containere i hele Sør-Norge, fra Otta i Gudbrandsdalen til nord for Bergen.

Norge Gir er en del av Stiftelsen Den Reisende Høgskole (organisasjonsnummer 971 520 957) – som tar sikte på gjenbruk av tekstiler og samtidig trene frivillige til utviklingsprosjekter i verdens fattigste regioner.

Bakgrunn

Vi har ca. 15 års erfaring med tøyinnsamling, i England, Danmark, Sverige og Norge, samt gode kontakter til brukttøy-bransjen i Europa, såvel som andre deler i verden.
Vi samarbeider med private grunneiere, kommuner og gjenvinningsfirmaer på bakgrunn av skriftlige avtaler, og vil gjerne tilby vår service.

Partnere i Norge

Norge Gir samarbeider med 47 kommuner og bl.a. gjenvinningsselskapene GLØR i Lillehammer regionen og IVAR i Stavanger, og NGIR i Nord-Hordaland, samt hundrevis av grunneiere og supermarkeder.

Innsamlingskontrollen i Norge
Vi oppfyller Innsamlingskontrollens krav om åpenhet både med hensyn til økonomiske forhold og det organisatoriske.

 

Internationale Partnere

Stiftelsen Den Reisende Høgskole utdanner bistandsarbeidere til det internasjonale Humana People to People som består av humanitære organisasjoner som arbeider med internasjonal utvikling og samarbeid. Dette kommer mer enn 15 millioner mennesker til gavn verden over.
Vi samarbeider med liknende skoler i Danmark, England, St Vincent og USA. Vi er også åpne for samarbeid med andre organisasjoner som gjør en innsats for bærbar utvikling og miljøet.

Alt vi samler inn, eksporteres

Norge Gir har i en årrekke eksportert bl.a. til Humana Baltikum tøysorteringscentral i Vilnius, Litauen. Den ble ferdigstilt i mars 2013. Det er en arbeidsplass for 300 mennesker som daglig sorterer og pakker omkring 140 tonn.

Omtrent 30% av de sorterte klærne går til Humanas second hand butikker i Europa, omlag 50% eksporteres til second hand markeder, spesielt i Afrika, 14% sendes videre til gjenvinning og de resterende 5% er avfall.

Resultatet er at vi oppnår en meget høy utnyttelse av klærne, og således minimalt med avfall og minimal innvirkning på miljøet. Vi eksporterer også til Polen.

Hva brukes pengene til?

 

Overskuddet går til utdanningen av bistandsarbeidere ved Stiftelsen Den Reisende Høgskole, DRH Lindersvold i Danmark og College for International Coperation and Development i England.