Ofte stilte spørsmål

1) Hva kan du gi til Norge Gir?

Det er viktig at klærne er hele, rene og tørre. Skitne og hullete klær kan ikke selges videre siden det ikke finnes noe system for å vaske og reparere klærne før de sorteres ut til bruktmarkedet.

Våte klær må aldri leveres til gjenbruk da disse mugner i posene og potensielt også ødelegger andre klær.

2) Hvor ofte tømmer vi beholderen?

Normalt tømmer vi containeren hver uke – men avhengig av årstid og behov.

3) Hva gjør Norge Gir med pengene vi får når klærne selges?

Når alle utgifter for henting av klærne er betalt, f.eks. lønn, varebiler, diesel, veiavgifter og forsikringer m.m.  Overskuddet går til utdanningen av bistandsarbeidere ved Stiftelsen Den Reisende Høgskole, DRH Lindersvold i Danmark og College for International Coperation and Development i England.

4) Hvem har gitt tillatelse til å plassere containeren?

Normalt er det den som grunneier eller leier, f.eks. butikksjefen der containeren er plassert. Det kan også være kommunen hvis den plasseres på kommunal grunn. Container blir KUN plassert mot skriftlig avtale.

5) Har Norge Gir noen bruktbutikker i nærheten?

Nei, alle klær eksporteres uten sortering, unntatt søppel som fjernes.

6) Hvem er lederen av Norge Gir?

Norge Gir er en del av Stiftelsen Den Reisende Høgskole og er registrert i Ullensaker kommune. Stiftelsen Den Reisende Høgskole er registrert i Norsk Brønnøysundregister. Administrerende direktør i Norge Gir Klesinnsamling er Jan Bjørke, med fast adresse på Dalstuvegen 12056 Algarheim

7) Hva slags organisasjon er Stiftelsen DRH Norge / Norge Gir?

Stiftelsen Den Reisende Høgskole er en uavhengig organisasjon uten spesifikke religiøse eller politiske bånd.

Overskuddet fra klesinnsamlingen blir donert som stipend til frivillige som skal arbejde på Humana People to People’s utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

 

8) Hva skjer med de donerte klærne?

Etter at vi har samlet klærne, selger vi dem til sorteringssentre i utlandet, hvor de bestemmer hvilke klær som kan brukes igjen og hvilke som skal gjenvinnes, hvilke som kan selges i Europa, og hvilke som eksporteres til Afrika..