Ofte stilte spørsmål

1) Hva kan du gi til Norge Gir?

Det er viktig at klærne er hele, rene og tørre. Skitne og hullete klær kan ikke selges videre siden det ikke finnes noe system for å vaske og reparere klærne før de sorteres ut til bruktmarkedet.

Våte klær må aldri leveres til gjenbruk da disse mugner i posene og potensielt også ødelegger andre klær.

2) Hvor ofte tømmer vi beholderen?

Normalt tømmer vi containeren hver uke – men avhengig av årstid og behov.

3) Hva gjør Norge Gir med pengene vi får når klærne selges?

Når alle utgifter for henting av klærne er betalt, f.eks. lønn, varebiler, diesel, veiavgifter og forsikringer m.m. – sitter Norge Gir igjen med et overskudd som brukes i utdanningsprogrammene til DRH Norge for å utdanne Bistandsarbeidere, hovedsakelig til India og Afrika.

4) Hvem har gitt tillatelse til å plassere containeren?

Normalt er det den som grunneier eller leier, f.eks. butikksjefen der containeren er plassert. Det kan også være kommunen hvis den plasseres på kommunal grunn. Container blir KUN plassert mot skriftlig avtale.

5) Har Norge Gir noen bruktbutikker i nærheten?

Nei, alle klær eksporteres uten sortering, unntatt søppel som fjernes.

6) Hvem er lederen av Norge Gir?

Norge Gir er en del av Stiftelsen Den Reisende Høgskole og er registrert i Øyer kommune. Stiftelsen Den Reisende Høgskole er registrert i Norsk Brønnøysundregister. Administrerende direktør i Norge Gir Klesinnsamling er Jan Bjørke, med fast adresse på Hornsjø, Øyer.

7) Hva slags organisasjon er DRH Norge / Norge Gir?

DRH er en uavhengig organisasjon uten spesifikke religiøse eller politiske bånd. Innsamlingen drives av skolens studenter og lærere som en del av programmet, der deltakerne blir utdannet og, i teori og praksis, forberedt til 6 måneder som hjelpearbeidere og kjemper skulder til skulder med de fattige i verden.

Inntektene fra klesinnsamlingen hjelper til med å finansiere flere utviklingsinstruktører til å gjøre dette programmet. Sammen støtter vi bærekraftige utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

8) Hva skjer med de donerte klærne?

Etter at vi har samlet klærne, selger vi dem til sorteringssentre i utlandet, hvor de bestemmer hvilke klær som kan brukes igjen og hvilke som skal gjenvinnes, hvilke som kan selges i Europa, og hvilke som eksporteres til Afrika..

Den enkle grunnen er at markedet i Norge allerede er langt mer brukte klær enn det som kan selges i Norge, selv om det er behov for innsamling. Som Norge Gir er vi et lite selskap ved siden av de andre, og likevel solgte vi 1,3 millioner kg klær i fjor. Vi selger til Polen og Litauen, hvor:

  • 40% av klærne går til Humana bruktbutikker i Europa
  • 40% eksportert til brukte markeder, spesielt til Afrika
  • 14% sendt til gjenvinning
  • 6 % er avfall