Donation to animal welfare

We are very happy to have been able to help Dyrebeskyttelsen Bergen, an animal shelter based on voluntary efforts, with our household textile donations. It was a nice little light in the dark Norwegian winter.

Towels and blankets are very useful for caring for animals in shelters! Norway Gir was therefore very happy to find a fantastic way to recycle these textiles that we received in our textile towers.
We look forward to meeting your household textile needs in Hamar, Oslo, Stavanger and Bergen to help you as many places as possible!

Andre Artikler

Donasjon til dyrevernet

Donasjon til dyrevernet

Donasjon til dyrevernet Vi er veldig glade for å ha kunnet hjelpe Dyrebeskyttelsen Bergen, et dyrehjem basert på frivillig innsats, med våre husholdningstekstildonasjoner. Det var et fint lite lys i den mørke norske vinteren. Håndklær og tepper er til stor nytte for...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes swap Bergen Last Sunday, one of our environmental program managers spent the day with @Clothes Swap Bergen and their volunteers for an event full of positive attitudes and clothes to swap! Here is her experience of the day: “The sun was shy but the mood was...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen Forrige søndag tilbrakte en av våre miljøprogramledere dagen med @Clothes Swap Bergen og deres frivillige til et arrangement fullt av positive holdninger og klær å bytte! Her er hennes opplevelse av dagen: “Solen var sjenert og holdt seg unna, men...

Presentation at AIS

Presentation at AIS

Presentation at AIS.   We would like to thank the Asker International School for the opportunity to give our presentation and workshop to 80 kids!  In our brand new educational program, children learn about the environmental impact of fashion, and give them...

Presentation at AIS

Presentasjon på AIS

Presentasjon på AIS.   Vi vil takke Asker International School for muligheten til å holde presentasjonen og praktiske aktiviteter for ikke mindre enn 80 barn!!!  I vårt splitter nye opplæringsprogram lærer barna om motens miljøpåvirkning, og gir dem noen...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Collaboration Many thanks to Tonje Dybdal for our Social Media  collaboration! Tonje is a sustainable fashion instagrammer who has helped us to reach reputationon by spreading our mission on her instagram page. Her personality, mindset and mood are just a good...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Samarbeid Stor takk til Tonje Dybdal for samarbeidet på sosiale medier. Tonje er en bærekraftig mote instagramer som har hjulpet oss med å bli kjent på sosiale medier ved å spre vårt oppdrag på sin instagram -side. Hennes personlighet, tankegang og humør er bare...

Many thanks to the VilVite Science Center

Many thanks to the VilVite Science Center

Many thanks to the VilVite Science Center.   We had the opportunity during the Summer Knowledge summer camp to hold an interactive educational presentation for children and teenagers, focusing on the mentality Exclude - Reduce - Reuse - Repair - Recycle.  ...

Many thanks to the VilVite Science Center

Hjertelig takk til Vitensenteret VilVite

Hjertelig takk til Vitensenteret VilVite.   Vi fikk muligheten under Sommer Viten sommerleir til å holde en interaktiv pedagogisk presentasjon for barn og tenåringer, med fokus på mentaliteten Utelukke - Redusere - Gjenbruk - Reparere - Resirkulere.  Påpeke...