Historisk endring i EU-energi

 

For første gang i historien utgjorde fornybar energi mer enn 75% av Den europeiske unions elektrisitet i april 2024. De rekordstore tallene viser EUs fortsatte skifte mot vind- og solkraft etter hvert som fossile brensler avtar.

 

Fallende andel fossilt brensel
Ifølge energitenketanken Ember nådde andelen elektrisitetsproduksjon fra fossilt brensel i EU et nytt rekordlavt nivå på 23% forrige måned. Dette er en nedgang på 22% siden april 2023, til tross for en økning i strømforbruket på 4%. Den forrige rekorden var 27% i mai 2023.

Rask vekst i fornybar energi
Nedgangen i produksjon av fossilt brensel kan forklares med den raske økningen av andre energikilder. Spesielt veksten i vind- og solkraftkapasitet er nøkkelfaktorer, med rekordstor installasjon av solkraft gjennom hele 2023. Sammen leverte vind og sol over en tredjedel av EUs elektrisitet i april 2024. Vannkraften kom også sterkt tilbake og økte andelen fornybar elektrisitetsproduksjon til en ny topp på 54%.
De to dominerende fossile brenslene, kull og naturgass, så begge store fall i sine respektive andeler. Kull falt til bare 8,6% fra 30% i april 2023. Gass gikk ned til 12,1%, en nedgang på 22% fra år til år.

Hva betyr dette for fremtiden?
Sarah Brown, Europe Programme Director hos Ember, sa: “Det en gang utenkelige skjer rett foran øynene våre. Fossile brensler er på vei ut av Europas kraftsektor. Sol og vind har steppet opp som hovedaktørene og viser at de er klare til å ta på seg rollen som ryggraden i det moderne rene elektrisitetssystemet.”
EU har satt seg som mål å redusere forbruket av fossilt brensel for å nå sine overordnede klimamål. Å redusere avhengigheten av importerte fossile brensler reduserer ikke bare utslippene av klimagasser, men forbedrer også energisikkerheten.

Hindringer og potensial
Til tross for denne EU-prestasjonen, er det fortsatt hindringer på veien mot 100% fornybar energi. Høye andeler av intermittent fornybar energi, som vind og sol, utgjør tekniske utfordringer for nettoperatører som må oppgradere infrastrukturen og utvikle energilagringsløsninger for å opprettholde en fleksibel og balansert forsyning.

Det er fortsatt land innen EU som er sterkt avhengige av fossilt brensel, som Polen, Tsjekkia og Tyskland. Fremgangen mot fornybar energi forblir ujevn.
Politisk støtte og finansiering av ren energiteknologi er også avgjørende. Veksten i fornybar kapasitet må fortsette sammen med forbedringer i energieffektivitet for å akselerere det bærekraftige skiftet bort fra fossile brensler.

For nå er det offisielt: mindre enn 25% av EUs elektrisitet kom fra fossilt brensel for første gang forrige måned. Etter hvert som kapasiteten for fornybar energi fortsetter å øke, viser EU at den raske overgangen bort fra fossile brensler er gjennomførbar og bærekraftig.

________________________________________

For videre lesing:
1. https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/europe/
2. https://www.euronews.com/green/2024/05/10/fossil-fuels-are-on-the-way-out-in-the-eu-as-they-dropped-to-record-low-in-april
3. https://ember-climate.org/insights/in-brief/eu-fossil-generation-below-25-for-the-first-month-ever/

 

Andre Artikler

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke   Hei! Jeg er en T-skjorte, og jeg har en ganske spesiell historie å fortelle deg La oss gå tilbake til begynnelsen.  Ser du, jeg kan se ganske fin ut, men jeg er laget av polyester, noe som betyr at...

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!   Den 17. mai 2024, akkurat som hvert år, feiret vi Grunnlovsdagen med glade parader, fargerike nasjonale kostymer og festligheter i hver by og bygd.  En av hovedtrekkene ved disse feiringene var, som...

Donation to animal welfare

Donation to animal welfare

Donation to animal welfare We are very happy to have been able to help Dyrebeskyttelsen Bergen, an animal shelter based on voluntary efforts, with our household textile donations. It was a nice little light in the dark Norwegian winter. Towels and blankets are very...

Donation to animal welfare

Donasjon til dyrevernet

Donasjon til dyrevernet Vi er veldig glade for å ha kunnet hjelpe Dyrebeskyttelsen Bergen, et dyrehjem basert på frivillig innsats, med våre husholdningstekstildonasjoner. Det var et fint lite lys i den mørke norske vinteren. Håndklær og tepper er til stor nytte for...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes swap Bergen Last Sunday, one of our environmental program managers spent the day with @Clothes Swap Bergen and their volunteers for an event full of positive attitudes and clothes to swap! Here is her experience of the day: “The sun was shy but the mood was...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen Forrige søndag tilbrakte en av våre miljøprogramledere dagen med @Clothes Swap Bergen og deres frivillige til et arrangement fullt av positive holdninger og klær å bytte! Her er hennes opplevelse av dagen: “Solen var sjenert og holdt seg unna, men...

Presentation at AIS

Presentation at AIS

Presentation at AIS.   We would like to thank the Asker International School for the opportunity to give our presentation and workshop to 80 kids!  In our brand new educational program, children learn about the environmental impact of fashion, and give them...

Presentation at AIS

Presentasjon på AIS

Presentasjon på AIS.   Vi vil takke Asker International School for muligheten til å holde presentasjonen og praktiske aktiviteter for ikke mindre enn 80 barn!!!  I vårt splitter nye opplæringsprogram lærer barna om motens miljøpåvirkning, og gir dem noen...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Collaboration Many thanks to Tonje Dybdal for our Social Media  collaboration! Tonje is a sustainable fashion instagrammer who has helped us to reach reputationon by spreading our mission on her instagram page. Her personality, mindset and mood are just a good...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Samarbeid Stor takk til Tonje Dybdal for samarbeidet på sosiale medier. Tonje er en bærekraftig mote instagramer som har hjulpet oss med å bli kjent på sosiale medier ved å spre vårt oppdrag på sin instagram -side. Hennes personlighet, tankegang og humør er bare...