Many thanks to the VilVite Science Center.

 

We had the opportunity during the Summer Knowledge summer camp to hold an interactive educational presentation for children and teenagers, focusing on the mentality Exclude – Reduce – Reuse – Repair – Recycle.

 

 

 

Point out solutions that we can do individually and together. We talked about recycling, reuse, climate change and constructive protection measures for the earth and the life it supports.

Our workshop was entertaining by using recycled material from our textile towers, which cannot be reused as they are, and making individual items with different weaving techniques.
We are pleased to be able to offer our textile tower service also to give the opportunity to the visitors and Vilvite’s team to be part of our project.

Andre Artikler

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke   Hei! Jeg er en T-skjorte, og jeg har en ganske spesiell historie å fortelle deg La oss gå tilbake til begynnelsen.  Ser du, jeg kan se ganske fin ut, men jeg er laget av polyester, noe som betyr at...

Historisk endring i EU-energi

Historisk endring i EU-energi

Historisk endring i EU-energi   For første gang i historien utgjorde fornybar energi mer enn 75% av Den europeiske unions elektrisitet i april 2024. De rekordstore tallene viser EUs fortsatte skifte mot vind- og solkraft etter hvert som fossile brensler avtar....

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!   Den 17. mai 2024, akkurat som hvert år, feiret vi Grunnlovsdagen med glade parader, fargerike nasjonale kostymer og festligheter i hver by og bygd.  En av hovedtrekkene ved disse feiringene var, som...

Donation to animal welfare

Donation to animal welfare

Donation to animal welfare We are very happy to have been able to help Dyrebeskyttelsen Bergen, an animal shelter based on voluntary efforts, with our household textile donations. It was a nice little light in the dark Norwegian winter. Towels and blankets are very...

Donation to animal welfare

Donasjon til dyrevernet

Donasjon til dyrevernet Vi er veldig glade for å ha kunnet hjelpe Dyrebeskyttelsen Bergen, et dyrehjem basert på frivillig innsats, med våre husholdningstekstildonasjoner. Det var et fint lite lys i den mørke norske vinteren. Håndklær og tepper er til stor nytte for...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes swap Bergen Last Sunday, one of our environmental program managers spent the day with @Clothes Swap Bergen and their volunteers for an event full of positive attitudes and clothes to swap! Here is her experience of the day: “The sun was shy but the mood was...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen Forrige søndag tilbrakte en av våre miljøprogramledere dagen med @Clothes Swap Bergen og deres frivillige til et arrangement fullt av positive holdninger og klær å bytte! Her er hennes opplevelse av dagen: “Solen var sjenert og holdt seg unna, men...

Presentation at AIS

Presentation at AIS

Presentation at AIS.   We would like to thank the Asker International School for the opportunity to give our presentation and workshop to 80 kids!  In our brand new educational program, children learn about the environmental impact of fashion, and give them...

Presentation at AIS

Presentasjon på AIS

Presentasjon på AIS.   Vi vil takke Asker International School for muligheten til å holde presentasjonen og praktiske aktiviteter for ikke mindre enn 80 barn!!!  I vårt splitter nye opplæringsprogram lærer barna om motens miljøpåvirkning, og gir dem noen...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Collaboration Many thanks to Tonje Dybdal for our Social Media  collaboration! Tonje is a sustainable fashion instagrammer who has helped us to reach reputationon by spreading our mission on her instagram page. Her personality, mindset and mood are just a good...