Presentation at AIS.

 

We would like to thank the Asker International School for the opportunity to give our presentation and workshop to 80 kids!

 

In our brand new educational program, children learn about the environmental impact of fashion, and give them some options on how to do something about it.

Asker International School was one of the first we could offer this program to, and let’s just say: We started big.

We enjoyed the day with them very much. And we realized that our mission matched well in many ways. We hope the collaboration will be even greater. We start with collection in our textile towers, and we look at other opportunities to use our joint efforts to achieve a better morning for the next generation (s)!

Andre Artikler

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke

Hva en T-skjorte ville fortelle deg hvis den kunne snakke   Hei! Jeg er en T-skjorte, og jeg har en ganske spesiell historie å fortelle deg La oss gå tilbake til begynnelsen.  Ser du, jeg kan se ganske fin ut, men jeg er laget av polyester, noe som betyr at...

Historisk endring i EU-energi

Historisk endring i EU-energi

Historisk endring i EU-energi   For første gang i historien utgjorde fornybar energi mer enn 75% av Den europeiske unions elektrisitet i april 2024. De rekordstore tallene viser EUs fortsatte skifte mot vind- og solkraft etter hvert som fossile brensler avtar....

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!

Feiring av 17. Mai og et nytt samarbeid med skolekorps!   Den 17. mai 2024, akkurat som hvert år, feiret vi Grunnlovsdagen med glade parader, fargerike nasjonale kostymer og festligheter i hver by og bygd.  En av hovedtrekkene ved disse feiringene var, som...

Donation to animal welfare

Donation to animal welfare

Donation to animal welfare We are very happy to have been able to help Dyrebeskyttelsen Bergen, an animal shelter based on voluntary efforts, with our household textile donations. It was a nice little light in the dark Norwegian winter. Towels and blankets are very...

Donation to animal welfare

Donasjon til dyrevernet

Donasjon til dyrevernet Vi er veldig glade for å ha kunnet hjelpe Dyrebeskyttelsen Bergen, et dyrehjem basert på frivillig innsats, med våre husholdningstekstildonasjoner. Det var et fint lite lys i den mørke norske vinteren. Håndklær og tepper er til stor nytte for...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes swap Bergen Last Sunday, one of our environmental program managers spent the day with @Clothes Swap Bergen and their volunteers for an event full of positive attitudes and clothes to swap! Here is her experience of the day: “The sun was shy but the mood was...

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen Forrige søndag tilbrakte en av våre miljøprogramledere dagen med @Clothes Swap Bergen og deres frivillige til et arrangement fullt av positive holdninger og klær å bytte! Her er hennes opplevelse av dagen: “Solen var sjenert og holdt seg unna, men...

Presentasjon på AIS

Presentasjon på AIS

Presentasjon på AIS.   Vi vil takke Asker International School for muligheten til å holde presentasjonen og praktiske aktiviteter for ikke mindre enn 80 barn!!!  I vårt splitter nye opplæringsprogram lærer barna om motens miljøpåvirkning, og gir dem noen...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Collaboration Many thanks to Tonje Dybdal for our Social Media  collaboration! Tonje is a sustainable fashion instagrammer who has helped us to reach reputationon by spreading our mission on her instagram page. Her personality, mindset and mood are just a good...

SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Samarbeid Stor takk til Tonje Dybdal for samarbeidet på sosiale medier. Tonje er en bærekraftig mote instagramer som har hjulpet oss med å bli kjent på sosiale medier ved å spre vårt oppdrag på sin instagram -side. Hennes personlighet, tankegang og humør er bare...