Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes swap Bergen Last Sunday, one of our environmental program managers spent the day with @Clothes Swap Bergen and their volunteers for an event full of positive attitudes and clothes to swap! Here is her experience of the day: “The sun was shy but the mood was...
Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen

Clothes Swap Bergen Forrige søndag tilbrakte en av våre miljøprogramledere dagen med @Clothes Swap Bergen og deres frivillige til et arrangement fullt av positive holdninger og klær å bytte! Her er hennes opplevelse av dagen: “Solen var sjenert og holdt seg unna, men...
Presentation at AIS

Presentation at AIS

Presentation at AIS.   We would like to thank the Asker International School for the opportunity to give our presentation and workshop to 80 kids!   In our brand new educational program, children learn about the environmental impact of fashion, and give them...
Presentation at AIS

Presentasjon på AIS

Presentasjon på AIS.   Vi vil takke Asker International School for muligheten til å holde presentasjonen og praktiske aktiviteter for ikke mindre enn 80 barn!!!   I vårt splitter nye opplæringsprogram lærer barna om motens miljøpåvirkning, og gir dem noen...
SoMe collaboration

SoMe collaboration

SoMe Collaboration Many thanks to Tonje Dybdal for our Social Media  collaboration! Tonje is a sustainable fashion instagrammer who has helped us to reach reputationon by spreading our mission on her instagram page. Her personality, mindset and mood are just a good...